Specjalizacje

Prawo cywilne

Prowadzenie spraw w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego m.in. sprawy związane z dochodzeniem roszczeń z wszelkich stosunków cywilnoprawnych, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawy wieczystoksięgowe, z zakresu własności i praw rzeczowych (o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, służebności, eksmisję), sprawy tzw. roszczeń frankowych  (o ustalenie istnienia umowy, obrona pozwanych przez bank o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału).

PRAWO KARNE

Obrona na wszystkich etapach postępowania karnego, począwszy od etapu postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego, aż do postępowania wykonawczego, udzielanie pomocy prawnej i reprezentacja osób pokrzywdzonych.

PRAWO SPADKOWE

m.in. sprawy o dział spadku, o zachowek, o stwierdzenie nabycia spadku, o unieważnienie testamentu.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

m.in. sprawy o rozwód, o separacje, o alimenty, o podział majątku wspólnego, o uregulowanie kontaktów z małoletnim, o ograniczenie, pozbawienie wykonywanie władzy rodzicielskiej, o ustalenie pochodzenia dziecka, o zaprzeczenie ojcostwa.

PRAWO PRACY

m.in. sprawy o ustalenie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy lub wypłatę odszkodowania, o sprostowanie świadectwa pracy, o mobbing.

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Stała obsługa prawna bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, sprawy dotyczące dochodzenia należności, zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, rejestracja zmian w KRS, reprezentowanie przedsiębiorców we wszelkiego rodzaju sporach.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Reprezentacja dłużników i wierzycieli przed sądem oraz komornikiem.

POSTĘPOWANIE OPARTE NA KONWECJI HASKIEJ

Reprezentowanie w postępowaniu uprowadzenia lub zatrzymania międzynarodowego dziecka opartym na Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.